Szkolenie „Komunikacja i wystąpienia biznesowe”

Opis szkolenia

Warsztaty szkoleniowe z Maciejem Orłosiem, skierowane do biznesu. Dwudniowe szkolenie skupia się na wiedzy w zakresie komunikacji w biznesie. Podczas szkolenia omawiane i ćwiczone są poszczególne jej aspekty; między innymi prezentacja danych, komunikacja werbalna i niewerbalna podczas spotkań biznesowych czy budowanie interesującej i skutecznej narracji w negocjacjach.  Połączenie części wykładowej z elementem warsztatowym, gwarantuje sprawdzian nabytej wiedzy w praktyce. Wszystko pod okiem praktyka, legendy srebrnego ekranu, trenera z wieloletnim doświadczeniem medialnym. Szkolenie obliczone jest na dwa dni po 8h z przerwami każdy.

Moduły szkolenia

Wprowadzenie do tematu – trochę teorii

–  najważniejsze aspekty skutecznych prezentacji i wystąpień biznesowych

Komunikacja werbalna

 • rozgrzewka aparatu mowy,
 • ćwiczenia dykcyjne,
 • ćwiczenia interpretacyjne,
 • ćwiczenia z zakresu oddechu
 • ćwiczenia z zakresu mówienia ad hoc.

Komunikacja niewerbalna

 • ćwiczenia z zakresu kontroli gestów, aury emocjonalnej, kontaktu wzrokowego i ruchu scenicznego
 • ćwiczenia z zakresu wypowiedzi w pozycji siedzącej,
 • ćwiczenia z zakresu rytmu wypowiedzi.

Komunikacja z zespołem

 • komunikacja z współpracownikami / podwładnymi / zespołem,
 • spotkania motywacyjne

Elementy sytuacji kryzysowej

 • podstawowe techniki odpowiadania na pytania informacyjne i krytyczne,

Techniki walki ze stresem

 • wykreśl słowo „trema”
 • rola przygotowania
 • techniki panowania nad stresem

Prezentacja ze slajdami - jak zaciekawić odbiorcę

 • case study – prezentacja ze slajdami
 • każdy uczestnik może dostarczyć fragment prezentacji – analiza i praca z trenerem

Udział w debacie biznesowej - ćwiczenia.

 • symulacja debaty biznesowej – warsztaty

W tej opcji szkoleniowej, wszystkie ćwiczenia są nagrywane, następnie nagrania są odtwarzane i szczegółowo analizowane. Podczas analizy trener zwraca uwagę na błędy zarówno w warstwie werbalnej jak i niewerbalnej wystąpienia.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Zapewnienie klimatyzowanej sali szkoleniowej o wielkości dostosowanej do liczby uczestników;
 • Rzutnik z ekranem projekcyjnym i możliwością podłączenia typu HDMI;
 • Listwa z gniazdami elektrycznymi do dyspozycji trenera