W wielu zakładach pracy, prowadzone są szkolenia dla pracowników, podczas których dyrektor techniczny ma obowiązek zaznajomić swoich współpracowników, z postępowanie podczas zagrożenia pożarowego. Ważne jest nie tylko umiejscowienie poszczególnych gaśnic, czy nauczenie się na pamięć numeru ratunkowego. Równie ważne jest to, aby instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, była zrozumiała dla wszystkich. Na takiej instrukcji zaznaczone są drogi ewakuacyjne, hydranty a także punkty zbiórki poza budynkiem, do których trzeba się udać w czasie ewakuacji. Jest to bardzo ważne, ponieważ podczas akcji ratunkowej, najłatwiej policzyć bezpiecznych ludzi, jeśli znajdują się oni w jednym, wyznaczonym miejscu, niż jak biegają bez ładu i składu po całym terenie zagrożonym pożarem. Podczas akcji ratowniczych ważne jest, aby strażakom nie przeszkadzać w akcji, ponieważ są oni odpowiedzialni za życie ludzkie. Szkolą się przez całe życie w tym zawodzie i z pewnością lepiej poradzą sobie z żywiołem, jakim jest ogień, niż zwykły człowiek.