Zapotrzebowanie loch na energię w okresie laktacji obejmuje zapotrzebowanie bytowe oraz zapotrzebowanie na produkcję mleka, ściśle uzależnione od liczby karmionych prosiąt. Na łączne zapotrzebowanie duży wpływ ma poziom żywienia w okresie ciąży; lochy, które w tym czasie odłożyły pewną ilość tłuszczu, mogą zużyć go na produkcję mleka, wobec czego w okresie laktacji wystarcza im mniejsza ilość paszy. Optymalny zakres wydajności energetycznej procesu przetwarzania energii paszy w energię mleka, nie bezpośrednio, lecz poprzez tłuszcz zapasowy lochy, nie został jeszcze ściśle określony. Ilość paszy, jaką locha zdolna jest pobrać, nie wystarcza na pokrycie potrzeb związanych z laktacją i karmieniem 9 lub więcej prosiąt, :::ez z reguły traci ona część odłożonego tłuszczu zapasowego. Zbyt ubogie żywienie w okresie laktacji powoduje pogorszenie kondycji lochy, w pewnym stopniu obniża jej mleczność, a także opóźnia następne skuteczne pokrycie. Potrzeby energetyczne lochy w tym okresie można obliczyć przyjmując, że wartość energetyczna 1 kg mleka zawierającego 6% białka, 5% laktozy i 9% tłuszczu wynosi 5,4 MJ, a wydajność przetwarzania energii paszy na energię mleka wynosi około 65%. Na produkcję więc 1 kg mleka trzeba dostarczyć 7,9?8,4 MJ energii metabolicznej, co w przeliczeniu na ilość mleka potrzebną do wykarmienia 1 prosięcia wynosi 4,7 MJ dziennie. Na ogół dzienna produkcja mleka wzrasta od około 5 kg ? w pierwszym tygodniu laktacji do 7 kg ? w czwartym, może jednak dochodzić do 10 kg.