Dzieci i młodzież podczas wakacji mogą wziąć udział w obozach językowych – imprezach turystyczno-edukacyjnych, które łączą naukę języka obcego z bogatym programem aktywności i wycieczek. Największą popularnością cieszą się obozy z angielskim, organizowane przez wiele szkół językowych i biur podróży zarówno w kraju, jak i za granicą.

Przykładowy program takiej imprezy w kraju wygląda następująco: 3 lekcje rano w ośrodku, w którym są zakwaterowani uczestnicy (przeważnie jest to hotel), a po nich popołudniowo-wieczorne zajęcia rekreacyjne: wycieczki piesze i autokarowe, sporty, plażowanie itp. Uzupełnieniem programu są tzw. warsztaty językowe, czyli konwersacje na wybrane tematy, symulacje, filmy itp., a także quizy i gry językowe.

Jeśli chodzi o obozy zagraniczne to mają one tą przewagę nad krajowymi, że ich uczestnicy pochodzą z całego świata, co umożliwia praktyczne ćwiczenie języka w naturalnych sytuacjach. Dużą popularnością cieszą się zwłaszcza imprezy w takich krajach jak Anglia i Malta. Kilka biur z Polski organizuje na nie wyjazdy grupowe z opiekunami. Polegają one na tym, iż uczniowie zbierają się na wyznaczonym lotnisku (z reguły w Warszawie) i lider takiej grupy zabiera ich np. do Londynu, gdzie sprawuje nad nimi opiekę. Nie oznacza to jednak, że zajęcia na miejscu są w polskiej grupie – uczestnicy zostają „wymieszani” z innymi narodowościami, zarówno na lekcjach, jak i wycieczkach czy innych aktywnościach, np. sportowych, towarzyskich, kulturalnych itp.

aktywności na obozieDzięki zajęciom dodatkowym obozy językowe nabierają charakteru typowo wakacyjnego. Nie jest to zatem tylko tradycyjna nauka w ławkach, ale przyswajanie języka w naturalnych sytuacjach. Szczególnie duże postępy widoczne są wśród uczestników wyjazdów zagranicznych, na których kontakt z językiem ojczystym jest znikomy, co wymusza używanie np. angielskiego przez cały pobyt.

Ważne jest także zakwaterowanie. Uczestnicy obozów zagranicznych mieszkają przeważnie u miejscowych rodzin goszczących, co stwarza im okazję nie tylko do poznania ich sposobu życia, ale i praktykowania języka obcego. Alternatywą są akademiki czy internaty – tu z kolei dzieci i młodzież mieszkają ze swoimi rówieśnikami z całego świata, mogą nawiązać nowe znajomości i chcąc czy nie chcąc używać języka obcego w kontaktach między sobą.

Podsumowując, rozważając wybór wakacyjnego wypoczynku dla swoich dzieci, rodzice powinni wziąć pod uwagę oferty obozów językowych, gdyż przynoszą one nie tylko wymierne korzyści edukacyjne, ale także gwarantują niezapomniane wrażenia z towarzyszących im aktywności. Wielu uczestników takich wyjazdów po powrocie mówi: „teraz już wiem po co jest język angielski”. Oznacza to, że dzięki tym imprezom nabrali nowej motywacji do dalszej jego nauki.