Wiele osób twierdzi, że moja znajomość języka angielskiego jest już dostatecznie dobra i nie wymaga dalszego doskonalenia. Jako pracownik firmy międzynarodowej mam nieustanny kontakt z żywym językiem, głównie angielskim, lecz zdarza mi się przeprowadzać konwersacje lub wymieniać korespondencje także w języku hiszpańskim, niemieckim czy też francuskim. Oczywiście, język angielski zawsze stawiałem na piedestale i staram się dbać o używanie go w sposób jak najpoprawniejszy. Pomimo zapewnień ze strony swoich przełożonych i kolegów z pracy odczuwam potrzebę ciągłego doskonalenia się w tejże materii. Dlatego też od dwóch miesięcy prowadzę ożywione dyskusje i kontakty z rodzimymi użytkownikami angielskiego za pośrednictwem skype. Angielski przez skype jest dla mnie czymś w rodzaju szlifowania brylantu i pielęgnacji o nieustanny wzrost moich językowych kompetencji. Od momentu, kiedy zdecydowałem się na naukę angielskiego poza godzinami swojej pracy mam wrażenie, że postęp językowy zmierza w dobrym kierunku.