Jeśli chcesz w przyszłości być inżynierem  to pracę nad sobą musisz rozpocząć już dużo przed maturą.
Musisz być dobrym w przedmiotach ścisłych, brać udział w olimpiadach, matematycznych i fizycznych, mieć zmysł przyszłego konstruktora i przede wszystkim chęć bycia w przyszłości inżynierem.
Musisz maturę zdać z jak najlepszymi ocenami z przedmiotów ścisłych.
Studia inżynierskie proponują politechniki prywatne i państwowe, takie studia trwają 7 lub 8 semestrów, są zakończone obroną pracy inżynierskiej.
Pisanie pracy inżynierskiej to zakończenie pierwszego etapu studiów technicznych, potem można rozpocząć studia magisterskie.
Praca inżynierska to teoria podparta doświadczeniami i testami, rozpoczyna się już mniej więcej rok przed obroną tytułu inżyniera,
Studenci w tym czasie mają bardzo dużo pracy, poszukują potrzebnej im bibliografii, sami konstruują konstrukcje, które będą ich przyszłymi projektami, myślą o formie obrony pracy.
Studenci bardzo chcą wypaść jak najlepiej, dobrze wiedzą, że po skończonej nauce już nie teoretycznie a praktycznie będą zdobywać wiedzę i doświadczenie.