Nawet przeciętny uczeń doskonale wie jak należy scharakteryzować polską epokę romantyzmu z literaturze. Mówimy o polskiej, bo to ona była jedyna w swoim rodzaju, naznaczona walką o niepodległość i miłością do ojczyzny. Wśród ważnych utworów romantycznych należałoby niewątpliwie wymienić ?Kordiana? Juliusza Słowackiego. Kordian jest dramatem iście romantycznym, nazywany często także polistopadowym dramatem romantycznym.

 

Niemalże cała literatura polskiego romantyzmu nosi w sobie echa klęski powstania listopadowego i jego konsekwencji. Z tego powodu zaczęły też powstawać dramaty romantyczne, takie jak Kordian, które mają określone cechy: podjęcie problematyki narodowej, brak jedności miejsca, czasu i akcji, kompozycja otwarta, fragmentaryczność akcji, brak ciągłości przyczynowo-skutkowej, romantyczny główny bohater, tajemniczość, sceny zbiorowe, asceniczność synkretyzm rodzajowy i gatunkowy. Te wszystkie cechy możemy z łatwością odnaleźć na kartach dramatu Juliusza Słowackiego, który był przecież niezwykle utalentowanym autorem romantycznym.