hologram na legitymację studencką

Legitymacja studencka jest formą dokumentu poświadczającego przynależność studenta do danej uczelni. Ważność takiego dokumentu jest najczęściej równoznaczna z długością trwania jednego lub dwóch semestrów, po których ukończeniu wymagane jest przedłużenie ważności legitymacji.
Legitymacja uprawnia do korzystania z ulgi przejazdowej na transport miejski, która z reguły wynosi 51 % ceny biletu.
Legitymacja studencka zawiera zdjęcie, dane osobowe, termin ważności dokumentu, potwierdzony niewielkim hologramem oraz widoczny zapis uprawnień do ulg przysługujących studentom.
W 2018 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów usunięto z legitymacji informację dotyczącą adresu zamieszkania lub zameldowania studenta oraz zmodyfikowano obowiązujący do tej pory na legitymacji hologram.
Hologram na legitymację studencką obok daty ważności na zawiera dodatkowo numer, będący kodem składającym się z 8 cyfr. Trzy pierwsze cyfry stanowią numer oznaczający uczelnię, pięć następnych stanowi kolejny numer hologramu legitymacji studenckiej.
Koszt wyrobienia legitymacji studenckiej wynosi obecnie 22 zł a czas jej wyrobienia nie przekracza 5 dni roboczych od momentu złożenia poprawnie wypełnionych dokumentów. Gotową legitymację można odebrać w dziekanacie uczelni,