Elektroniczna Legitymacja Studencka, w skrócie ELS to nowoczesny system, zastępujący tradycyjne papierowe legitymacje wprowadzony w 2006 roku. ELS ma postać plastikowej karty, która potwierdza tożsamość studenta oraz upoważnia go do zniżek: -50% w przypadku komunikacji miejskiej oraz odrębne ulgi w przypadku kolei czy transportu autobusowego (np. w przypadku pociągów pospiesznych spółki PKP InterCity jest to 37% zniżki). Dodatkowo warto dodać, że karta Elektronicznej Legitymacji Studenckich jest w wielu miastach połączona z systemem komunikacji miejskiej, dlatego może służyć za okresowy bilet. Jest tak m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu czy Wrocławiu. W przypadku zwykłej papierowej legitymacji, jej ważność potwierdza pieczątka odpowiedniej szkoły i dopisek, najczęściej poczyniony długopisem z rokiem ważności. ELS wyposażona jest natomiast w tzw. hologramy na legitymację studencką, które informują odpowiedni organ udzielający zniżek o ważności dokumentu. Hologram naklejany jest co semestr na rewersie. Dodatkowa ważność dokumentu zapisywana jest w postaci elektronicznej na chipie stykowym.