Świetnie wykonane kolekcjonerskie hologramy na legitymacje studencką są dostępne w sieci
Czas studiów to ciężka praca, to także różne przyjemności, a co ciekawe — nawet przywileje. Te ostatnie związane są głównie z biletami ulgowymi dla studentów do kin, czy uprawniającymi do przejazdu autobusami, tramwajami, pociągami. Oczywiście w celu weryfikacji zazwyczaj należy pokazać legitymację studencką, która obecnie ma formę plastikowej karty. Zamiast podbijania ważności co semestr przyklejane są na niej specjalne hologramy.

To po to, by np. człowiek, który przerwał studia (lub został z nich wyrzucony) nie mógł dalej okazywać nieważnej legitymacji i bezprawnie korzystać z nienależnych mu ulg. Nie trzeba dodawać, że samodzielnie podrobić wspomniane hologramy jest strasznie ciężko, jest to zresztą przestępstwem, którego należy się wystrzegać.

Co ciekawe, w internecie można kupić kolekcjonerskie hologramy na legitymacje. Są one bardzo dobrze wykonane pod względem szczegółowości i podobnie jak oryginały mienią się kolorami pod światło. Można je jednak tylko zbierać. Absolutnie nie wolno naklejać ich na posiadaną starą legitymację studencką w celu zafałszowania terminu jej ważności i przykładowo wykupienia tańszego biletu do kina. Jest to niedopuszczalne, a co więcej, ścigane prawnie jako fałszerstwo, co jest naprawdę poważnym zarzutem.