Regularny i prawidłowy rozród jest podstawowym warunkiem wydajności i opłacalności produkcji zwierzęcej. Wszelkie zakłócenia powodujące zmniejszenie liczby zwierząt żywo urodzonych, przedłużanie okresów międzyporodowych bądź zwiększenie liczby zwierząt brakowanych z powodu niepłodności ? zmniejszają produkcyjność stada i zwiększają koszty jednostkowe produktów. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na przebieg procesów fizjologicznych związanych z reprodukcją jest żywienie, które powinno w pełni pokrywać potrzeby zwierząt zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Znaczenie prawidłowego żywienia zwierząt rozpłodowych było zawsze doceniane przez hodowców, jednak większy nacisk kładziono na żywienie rozpłodników. Obecnie znacznie lepiej poznano, jak duże jest zapotrzebowanie w okresie ciąży i laktacji oraz jak dalece błędy żywieniowe popełnione w tym okresie odbijają się na życiowej produkcyjności zwierząt. Z tych względów w znacznie większym stopniu zwraca się obecnie uwagę na prawidłowe żywienie samic. Na wyniki rozrodu wpływa żywienie nie tylko w okresie dojrzałości i aktywności płciowej zwierząt, lecz także w okresie wzrostu i dojrzewania. Wyniki wielu badań świadczą o tym, że maksymalne wykorzystywanie fizjologicznych możliwości wzrostu zwierząt przeznaczonych do hodowli oraz forsowanie wysokich przyrostów przez bardzo intensywne żywienie we wczesnym okresie ich życia ? ma ujemny wpływ na późniejszą produkcyjność. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w znacznie niższych normach żywienia młodzieży hodowlanej niż opasów.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.