Szkolenia – wywieranie wpływu

Wiele osób poszukuje w tej chwili nowych dróg do podniesienia swojej efektywności w pracy oraz do wzmocnienia poziomu własnego zadowolenia z życia. Dzieje się tak dlatego, że docierają do nich informacje o tym, że najlepsze efekty oraz sukces można sobie zapewnić dzięki temu co mamy w głowie – dzięki własnemu umysłowi.

Jedną z dziedzin, kto wie, czy nie najskuteczniejszą w tej kwestii, która uczy efektywnego korzystania z własnego mózgu i osiągania dzięki temu szybkich rezultatów, jest NLP – Neurolingwistyczne Programowanie – ciągle rozwijająca się dyscyplina, opierająca się na wiedzy z zakresu psychologii, neurologii, lingwistyki, cybernetyki i innych użytecznych dziedzin, a przede wszystkim na wiedzy o tym, w jako sposób ludzki mózg odbiera rzeczywistość, jak funkcjonuje i w jaki sposób można się nauczyć wykorzystywać te mechanizmy dla własnego dobra.

Dzięki wiedzy przekazywanej przez trenera NLP na szkoleniach, możesz nauczyć się w ciągu paru godzin lub dni, w zależności od tego, jaki profil szkolenia wybierzesz i jaki sobie określasz cel, skutecznego wywierania wpływu na siebie samego oraz na innych ludzi, panowania nad własnymi emocjami i stanami, efektywnego przekonywania innych ludzi do swoich pomysłów oraz konstruktywnego planowania swojej przyszłości tak, by szybko i precyzyjnie osiągać zamierzone cele.

Zastosowanie tej wiedzy jest tak szerokie i tak potrzebne każdemu, że wręcz trudno byłoby wymienić wszystkie dziedziny naszego życia, gdzie przydaje się NLP i hipnoza (która jest nieodłączną częścią wszelkich szkoleń NLP). Jeśli zatem miałabym w kilku słowach powiedzieć do czego możesz wykorzystać umiejętności i techniki NLP, to wymienię kilka. Przede wszystkim wywieranie wpływu, i to jest dla wszystkich raczej oczywiste, możesz wykorzystać w biznesie – w negocjacjach, sprzedaży, zarządzaniu, ale przecież również w życiu osobistym – przy wychowywaniu dziecka, budowaniu zdrowych relacji z ludźmi, umacniania związku z bliską Ci osobą, uwodzeniu i tych wszystkich sytuacjach, gdy zależy Ci na dobrym kontakcie z drugim człowiekiem.

Jak sądzisz, gdzie Ty mógłbyś wykorzystać te skuteczne metody wywierania wpływu?