Na wyrównanej powierzchni części ogródka przeznaczonej pod uprawę warzyw wytycza się sznurkiem zagony szerokości 120 cm, przedzielone ścieżką szerokości 20-30 cm. Na terenie suchym wystarczy ścieżkę wydeptać, na zbyt wilgotnym, wybiera się z niej ziemię, rzucając na powierzchnię zagonu tak, aby powstała niegłęboka bruzda. Na tak przygotowanych zagonach przystępujemy do siewów. Najczęściej stosuje się siew ręczny rzędowy w wyznaczone sznurkiem i zrobione kijkiem rowki. Nasiona sieje się, przepuszczając je pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym lub posługując się zgiętą kartką papieru, na którą uprzednio nasypaliśmy trochę nasion. Przed przystąpieniem do siewu powinniśmy nasiona zaprawić przeciw chorobom i szkodnikom. Siejąc drobne nasiona, dobrze jest wymieszać je z suchym piaskiem, co ułatwia równomierne ich rozmieszczenie w rowku. Głębokość siewu zależy od wielkości nasion i rodzaju gleby. Ogólnie zaleca się przykrywanie nasion warstwą ziemi o grubości równej 3-4-krotnej ich średnicy.