Czym są hologramy ELD
Na początku należy wskazać, że hologramy na legitymacje dzielą się na hologramy ELD legitymacja doktoranta oraz hologramy ELS legitymacja studenta. Legitymacje te wyglądają niemalże identycznie. Różnica polega na tym, że na legitymacji studenckiej znajdziemy 12 miejsc w które można wkleić hologramy, a na legitymacji doktoranckiej znajdziemy tylko 5 okienek. Jest to spowodowane tym, że hologram na legitymację doktorancką jest wydawany raz na cały rok akademicki. Na legitymacji doktoranckiej znajduje się również informacja, że karta należy do doktoranta, a nie do studenta. Zarówno tak jak legitymacja studencka, pozwala ona na korzystanie ze zniżek tylko, że na podstawie studiów doktoranckich. To legitymacja doktorancka potwierdza, że jest się na danej uczelni i służy identyfikacji doktoranta, lecz co ważne należy co rok akademicki wklejać hologramy, ponieważ w innym przypadku legitymację taką uznaje się za nieważną.

Hologramy muszą być zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz są w sposób laserowy personalizowane za pomocą daty, która zostaje naniesiona w sposób trwały na hologram. Hologram doktorancki zawiera również pięciocyfrowy kod, który jest numerem hologramu oraz znak orła, RP, a także unikalny kod uczelni wyższej.