Po pierwsze – bezpieczeństwo

Coraz częściej na ogrodzeniach placów budów znajdują się plakaty propagujące bezpieczną pracę. W telewizji również pojawiają się ogłoszenia o akcjach, które mają uświadamiać pracowników budowlanych, jak łatwo w ich pracy o nieszczęście. Na szczęście pracownicy fizyczni nie pozostają z problemem sami.
Studia podyplomowe BHP wypuszczają z uczelni specjalistów od spraw bezpieczeństwa i higieny, którzy chętnie zatrudniani są przez firmy budowlane, szczególnie przez międzynarodowe korporacje, które na każdej większej budowie trzymają taką osobę na stałe. Do obowiązków specjalisty ds. BHP należy przede wszystkim pilnowanie, by praca na budowie odbywała się w sposób maksymalnie bezpieczny. To znaczy, że przestrzegane muszą być liczne procedury, nie tylko te wynikające ze zdrowego rozsądku (którego czasem pracownikom pracuje), ale również te narzucone przez politykę firmy (jak np. ciągłe noszenie rękawic ochronnych czy identyfikatorów imiennych). Specjalista taki dużo będzie chodził po placu budowy, więc sam również musi się stosować do zasad i zachować wyjątkową ostrożność podczas przemieszczania się wśród budowlańców. Dodatkowo niejednokrotnie przyjdzie mu przeprowadzić szkolenia dla nowych pracowników czy gości budowy. Praca ta wiąże się też z „papierologią” – podczas przygotowywania instrukcji czy zgłaszania incydentów.
Jednak studia podyplomowe BHP to nie tylko budowy. Specjalista ds. BHP może szukać pracy również w zakładach produkcyjnych, a nawet biurach i urzędach. Trzeba jednak pamiętać, że to zawód dla osób odpowiedzialnych, kontaktowych i odpornych na stres.