Służby mundurowe od dawna cieszą cię dużym zainteresowaniem osób, które chcą podjąć  w nich pracę. Sam proces rekrutacji jednak jest długotrwały i ciężki, w związku z czym tylko nieliczne osoby są w stanie go przejść. Głównymi warunkami, które dają możliwość przystąpienia do rekrutacji to ukończone 18 lat, wykształcenie średnie i niekaralność. Osoby, które chcą podjąć pracę w policji muszą mieć polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię oraz korzystać z pełni władz publicznych. Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Dodatkowe punkty przysługują za ukończenie szkoły w wybranych kierunkach, posiadanie tytułu ratownika medycznego, uprawnienia instruktorskie, prawo jazdy w kategorii innej niż B. Po złożeniu aplikacji kandydat musi zdać testy do policji, składające się z części merytorycznej sprawdzające ogólną wiedzę kandydata, części fizycznej ( egzamin odbywa się w wskazanej szkole policyjnej) oraz części psychologicznej, która stanowi najtrudniejszą część egzaminacyjną.